„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მიღების თარიღი 08/05/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
6
08/05/2019
ვებგვერდი, 14/05/2019
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №6

2019 წლის 8 მაისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 70.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან,   №217 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 46.

4. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს დანართი №2-ში მოცემული მონაცემი.

5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

ვალერიან  ხასაშვილი

 

დანართი 1

 ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

217

სახელები:

1. არის ( ARIS )

2. სუმარსონო (Sumarsono)

3.

4.

  დაბ.თარიღი: 1963

დაბ.ადგილი:   სოფელი გებანგი, მასარანი, სრაგენი, ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ინდონეზიელი,

სავარაუდოდ ალჟირელი

ა) ზულკარნანი (Zulkarnan);

ბ) ზულკარნაინი (Zulkarnain);

გ) ზულკარნინი (Zulkarnin);

დ) არიფ სუნარსო (Arif Sunarso);

ე) ზულკარნაენ

( Zulkarnaen);

ვ) არის სუნარსო (Aris Sunarso);

ზ) უსტად დაუდ ზულკარნაენი (Ustad Daud Zulkarnaen);

თ) მურშიდი (Murshid)

 

 

16.05.05

(17.04.19)

უშიშროების საბჭოს 1822(2008) რეზოლუციის შესაბამისად, მიმოხილვა დასრულდა 2010 წლის 8 იანვარს.

უშიშროების საბჭოს 2253 (2015) რეზოლუციის შესაბამისად, მიმოხილვა დასრულდა 2018 წლის 7 ივნისს.

ინტერპოლის სპეციალური განცხადების მისამართი:  www.interpol.int/en/notice/search/un/4681385

 

 

დანართი 2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

409

სახელები:

1. მოჰამმედ (MOHAMMED)

2. მასოოდ (MASOOD)

3. აზჰარ (AZHAR)

4. ალვი (ALVI)

  დაბ.თარიღი:

ა) 10.07.68

ბ) 10.06.68

დაბ.ადგილი:  

ბაჰავალპური, პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) მასუდ აზჰარ (Masud Azhar)

ბ) ვალი ადამ ისაჰ (Wali Adam Isah)

გ) ვალი ადამ ესაჰ (Wali Adam Esah)

 

 

 

01.05.2019

Jaish-i-Mohammed-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 82-ე) დამაარსებელი.

Harakat ul-Mujahidin / HUM-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 74-ე) ყოფილი ლიდერი.

ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.