სს „ორგენერგომშენის“ აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

სს „ორგენერგომშენის“ აქციონერთა საერთო კრების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ს.ს."ორგენერგომშენი"
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
09/08/2019
ვებგვერდი, 12/08/2019
სს „ორგენერგომშენის“ აქციონერთა საერთო კრების შესახებ
ს.ს."ორგენერგომშენი"

განცხადება

სს ,,ორგენერგომშენის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

 2019წლის 06 სექტემბერს დღის 1200 საათზე ჩატარდება სააქციო საზოგადოება ,,ორგენერგომშენის“ აქციონერთა საერთო კრება .

მისამართი: ქ. თბილისი, ფანასკერტელ-ციციშვილის 1/33 .

 

დღის წესრიგი:

1) გასული პერიოდის საქმიანობის ანგარიში.

2) ცვლილებები წესდებაში.

3) სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები .

 

აქციონერთა კრების სააღრიცხვო დღეა 2019 წლის 5 აგვისტო .

 

სს ,,ორგენერგომშენის“ დირექცია და სამეთვალყურეო საბჭო

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.